Reception Mathematics

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 1 (2) 2 (2) 3 (2)
4 (2) 5 (2) 6 (2) 7 (2)
8 (2) Capacity 1 Capacity 2 Capacity 4
Capacity 5 Capacity 6 Capacity 7 Capacity 8
Capacity 9 Capacity 10 Capacity 11 Capacity 12
Capacity 13 Capacity 14 Capacity Floating and Sinking 6
Floating and Sinking 7 Floating and Sinking 8 Floating and Sinking 9 Floating and Sinking 10
Floating and Sinking 11 Floating and Sinking 12 Floating and Sinking 13 Floating and Sinking 14
Floating and Sinking 15 Floating and Sinking 1 Floating and Sinking 2 Floating and Sinking 3
Floating and Sinking 4 Floating and Sinking 5